Dünya Dinlerinde Modernizm Krizi ve İslam

Modernizmin ortaya çıkışının ardından insanoğlu geleneksel olanla yaşanan problemlerden kaynaklanan farklı krizler ve bunalımlar yaşamıştır.

Bunların en önemlisi, insan doğasının bir ihtiyacı olan dinin insan yaşamındaki temel konumunun yeni felsefî akımlar ve beşeri ideolojilerle sarsılmasıdır.
Fakat dinin yerini almaya çalışan bu felsefeler ve akımlar insanın mutluluğunu sağlayamadığı gibi ruhî bir yalnızlık ve boşluğa yol açmıştır. Bu boşluk içindeki insanlara İslam'ı ulaştırmak gereklidir. Fakat insanlığa İslam'ı ulaştıracak Müslümanlar kendi içlerinde bir takım problemler yaşamaktadırlar. Bu sebeple bu problemlerin aşılıp psikolojik bir kaos hali yaşayan insanlara kurtuluş reçetesini sunmak gerekir. Karşılaştırmalı dinler uzmanı Prof.Dr. Din bu önemli kitabında hem Müslümanların yaşadıkları problemleri, hem de dünya dinlerindeki modernizmin doğurduğu problemleri incelemiş ve dünya dinlerinin aktüel durumu hakkında kıymetli bilgiler sunmuştur. Dünya Dinlerinde Modernizm Krizi ve İslam ele aldığı konular itibariyle yalnızca akademisyenlerin değil herkesin istifa edebileceği bir eserdir.