Tasavvuf ve Mistisizm

Gerek akademik araştırmalar gerekse genel okuyucu nezdinde tasavvuf ve tasavvufa dair yapılan çalışmalar her geçen gün daha fazla ilgi görmektedir.

Hem tasavvufu benimseyenler hem de onu dışlayanlar tarafından belli aralıklarla kitaplar yazılıp yayımlanmaktadır.

Bu yayınların fazlalığına rağmen tasavvuf araştırmalarında bazı boşluklar olduğu inkâr edilemez. Karşılaştırmalı Dinler ve Karşılaştırmalı Tasavvuf uzmanı olan Prof. Dr. Din Muhammed elinizdeki eseri, bu boşluklardan biri olarak kabul ettiği Tasavvuf ve Mistisizm kavramlarının karşılaştırmasına hasretmiştir. Eser, Tasavvuf kavramının tam bir şekilde netleşmesi ve özü bakımından Mistisizmden farklı olduğunun açıklanmasıyla yetinen kavramsal bir çalışmadır. Fakat kavramın berraklaştırılması, tarifsel ve tarihsel bazı analizlere girmeyi gerektirmiştir. Araştırmanın güçlü bir tarihsel arka plana ve sağlam ilmî temellere dayanması için bundan kaçış yoktur. Tasavvufu kapsamlı ve objektif bir şekilde incelemek isteyen biri ise araştırmanın dipnotlarında orijinal ilmî kaynaklara ve çağımızda yapılan kıymetli çalışmalara yönlendirmeler bulabilecektir.

Eser, yazarın diğer çalışmalarından eklenen Fenâ ve Nirvana, Dinî Tecrübede Sevgi, Ruhî Miraç gibi karşılaştırmalı olarak incelenen konularla ve yazarla yapılmış genel bir tasavvuf röportajıyla da zenginleştirilmiştir.