İslam Düşüncesi

İslam Düşüncesi kavramı sıkça dillendirilmesine rağmen bunun ne olduğu konusu tam olarak zihinlerde açık değildir.

İslam Düşüncesinin ürettiği eserlerin tanınması önemli olmakla birlikte İslam Düşüncesinin ne olduğunun tanınması da önem arz etmektedir.

Düşüncenin büyük önem arz ettiği zamanımızda günümüz problemlerine İslamî çözümler sunabilmek için öncelikle İslam Düşüncesinin tabiatı ve bir düşüncenin İslamî olmasının kurallarının belirlenmesinin önemine dikkat çeken eser bu sahadaki bir boşluğu doldurmaktadır.
İslam Düşüncesi, bu düşünceyi diğer düşüncelerden ayıran özellikler, İslam Düşüncesinin ve İslam Düşünürlerinin takip etmesi gereken bilimsel metot, İslam ve Felsefî düşüncede akim değeri gibi sorulara cevap arayan eser bu sahadaki araştırmacılar ve öğrencilerin yanında sahaya ilgi duyan herkes için dikkat çekici bir çalışmadır.
Srilanka'lı yazar Prof. Dr. Din Muhammed İslam dünyasının farklı coğrafyalarında eğitim aldıktan sonra yine İslam Dünyasının farklı üniversitelerinde öğretim üyeliği yapan İslam Akidesi ve Karşılaştırmalı Dinler uzmanı olan önemli bir şahsiyettir.