Şeyh Ahmed Zerrûk’a ait “Kawaidu’t-Tasavvuf/Tasavvufun Esaslari” isimli eserin tercümelerine dair mülahazalar

Medeniyetler arası ilişkilerde, farklı arka plandan gelen entelektüellerle dünyanın değişik coğrafyalarındaki insanların tanışması ve en önemlisi bilginin küreselleşmesi ve gelişiminde büyük etkileri olan tercüme faaliyeti, şüphe yok ki insanoğlunun en eski uğraşlarındandır.

Devamını oku: Şeyh Ahmed Zerrûk’a ait “Kawaidu’t-Tasavvuf/Tasavvufun Esaslari” isimli eserin tercümelerine dair...

İlim ve Fikir ve Direnişi

Yaklaşık iki asırdır İslam dünyasının farklı coğrafyalarının içinden geçtiği devirler izlendiğinde talihin hiçbir coğrafyada Müslümanların yüzüne gülmediği ortada.

Devamını oku: İlim ve Fikir ve Direnişi

Şeyhülislam Mustafa sabri efendi neyimiz olur?

Mustafa Sabri Efendi ismiyle ilk karşılaşmam lisans eğitimi almak için gittiğim İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi vesilesiyle vuku buldu.

Devamını oku: Şeyhülislam Mustafa sabri efendi neyimiz olur?
Top