Donuk olan eritildi ve hakikatin inkârı meydana çıktı

Endülüs Kitap’tan çıkan ve Prof. Dr. Din Muhammed’in küreselleşmenin İslam ile irtibatını ve dinî araştırmalara tesirini ortaya koyduğu Küreselleşme ve Dini Araştırmalar kitabı

Devamını oku: Donuk olan eritildi ve hakikatin inkârı meydana çıktı

İslamî düşünce usûl-ı fıkıh ile yekpâredir

Prof. Dr. Din Muhammed’in 'İslam Düşüncesi' adlı kitabı, hacmi küçük olmasına rağmen birçok mühim meseleye işaret ediyor.

Devamını oku: İslamî düşünce usûl-ı fıkıh ile yekpâredir

Tasavvuf Nedir? Mistisizm Ne?

Prof. Dr. Din Muhammed'in 'Tasavvuf ve Mistisizm' isimli kitabı, umumî kanaatin aksine tasavvuf ile mistisizm mefhumları arasında ciddi farkların olduğunu tespit etmekte...

Devamını oku: Tasavvuf Nedir? Mistisizm Ne?
Top